ઉત્પાદન

 • Dalteparin Sodium

  ડાલ્ટેપરિન સોડિયમ

  ઉત્પાદન નામ: ડાલ્ટેપેરિન સોડિયમ

  ગ્રેડ: ઇન્જેક્ટેબલ

  ઉત્પાદનની ક્ષમતા: દર વર્ષે 3000 કિગ્રા

  સ્પષ્ટીકરણ: બીપી / ઇપી / યુએસપી

  પેકેજિંગ: 3 કિગ્રા / ટીન